Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ali'm Gitme Bazara
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
Yağcıoğlu Fehmi Efe
Derleyen:
Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
3527