Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Allah Allah Dedik Ata Bindirdik
Yöresi:
Amasya
Kaynak Kişi:
Mehmet Hulusi
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
1893