Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Açıl Mor Menevşem Bahar Erişdi
Yöresi:
Sivas/Divriği
Kaynak Kişi:
Nuri Üstünses
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
498