Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Allah Allah Dedük Ata Bündürdük
Yöresi:
Samsun/Havza
Kaynak Kişi:
M. Canaz/Ö. Canaz
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
2766