Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Allı Da Yemenim
Yöresi:
Hatay/Antakya
Kaynak Kişi:
Sıdıka Şerbetçi
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4424