Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Allı Durnam Bizim Ele Varırsan
Yöresi:
Kırıkkale/Keskin
Kaynak Kişi:
Hacı Taşan/Salman Coker
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
944