Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Fadime'm Süslü Gezer
Yöresi:
Kayseri
Kaynak Kişi:
Ahmet Gazi Ayhan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1030