Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Fatma'nın Çiçekleri Dallanır Açmaz
Yöresi:
Rumeli/Selanik
Kaynak Kişi:
Bursa'daki Selanik' li Kadınlar
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
2018