Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Fincan Fincana Kurban
Yöresi:
Nevşehir
Kaynak Kişi:
Ahmet Misalî
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
3283