Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Fincanı Taştan Oyarlar
Yöresi:
Sivas
Kaynak Kişi:
A. Kadir Sarısözen
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1579