Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Fincanı Taştan Oyarlar
Yöresi:
Trabzon
Kaynak Kişi:
Ahmet Saka
Derleyen:
Ank. Dev. Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
2387