Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Fincanın Dibi Noktalı
Yöresi:
Kütahya
Kaynak Kişi:
Hisarlı Ahmet
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
105