Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Fistan Giymiş Kırmalı
Yöresi:
Çorum/Sungurlu
Kaynak Kişi:
Rıfat Özsaraç
Derleyen:
Ali Canlı
Notaya Alan:
Ali Canlı
REPno:
3145