Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aman Urum Kızı
Yöresi:
Elazığ
Kaynak Kişi:
Mustafa Döner
Derleyen:
Şemsettin Taşbilek
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4304