Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Amman Avcı Vurma Beni
Yöresi:
Iğdır
Kaynak Kişi:
Hamit Dönmez/Tevfik Türkel
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
929