Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Anacan Bağrımı Can Eylemişem Men
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Muazzez Türing
Derleyen:
Muazzez Türing
Notaya Alan:
Osman Özdenkçi
REPno:
1375