Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Anam Beni Haslarınan Hasladı
Yöresi:
K.Maraş/Elbistan
Kaynak Kişi:
Ali Rıza Yüksel
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
356