Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Anam Yoğurdunu Ayran Eylesin
Yöresi:
Tunceli/Çemişgezek
Kaynak Kişi:
Vasfi Akyol
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
354