Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Annem Entari Almış
Yöresi:
Çanakkale/Halilali Köyü
Kaynak Kişi:
Saniye Can
Derleyen:
Saniye Can
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
1959