Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Annesinden Destur Aldı Karani
Yöresi:
Bolu/Göynük
Kaynak Kişi:
Ayşe Engin/Fatma Tuna
Derleyen:
Sabri Uysal/Ahmet Çakır
Notaya Alan:
İ. Hakkı Akyoloğlu
REPno:
2852