Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arabam Taşa Geldi
Yöresi:
Balıkesir
Kaynak Kişi:
Hafize Kopuk
Derleyen:
Nihat Kaya
Notaya Alan:
Nihat Kaya
REPno:
232