Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arabamın Tekeri
Yöresi:
Burdur
Kaynak Kişi:
Ziynet Yeniyaz/Ayşeli Kandemir
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Işık Başel
REPno:
2838