Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Adana'nın Yolları Taşlık
Yöresi:
Çukurova
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
918