Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arakçın'ın Mendedir Ceyran
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Zeynep Hanlarova
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
2449