Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aras Aras Han Aras
Yöresi:
Erzurum/Tortum
Kaynak Kişi:
Akif Budak
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
410