Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ardahan'dan Gelen Katar
Yöresi:
Erzurum/Oltu
Kaynak Kişi:
Ahmet Akbulut
Derleyen:
Reşat Kesemen
Notaya Alan:
Mehmet Öcal
REPno:
4184