Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arpa Buğday Çec Olur
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
496