Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arpa Buğday Daneler
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Trt Ankara Rad.
Notaya Alan:
Y. Aydaş/Ü. Bekizağa
REPno:
3931