Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arpa Derdim Süt İken
Yöresi:
Malatya/Darende
Kaynak Kişi:
Ali Gündüz
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
299