Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arpa Ektim Biçemedim
Yöresi:
Van
Kaynak Kişi:
Abdurrahman Cabiroğlu
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
398