Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arpalar Orak Oldu
Yöresi:
Bayburt
Kaynak Kişi:
Abdullah Kayserilioğlu
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
1353