Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arpalar Orak Oldu
Yöresi:
Sivas/Kangal/Acıyurt Köyü
Kaynak Kişi:
Behlül Selam/T.Selam/R. Çınar
Derleyen:
Uğur Kaya
Notaya Alan:
Uğur Kaya
REPno:
4010