Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Köyden Köye Gezerim
Yöresi:
Burdur/Gölhisar/Dirmil
Kaynak Kişi:
Kadir Türen
Derleyen:
Hamdi Özbay
Notaya Alan:
Hamdi Özbay
REPno:
1328