Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arpalıktan Arpa Biçer
Yöresi:
Afyon
Kaynak Kişi:
Abdullah Uluçelik
Derleyen:
Mustafa Geceyatmaz
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
520