Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arzeyledim Dostu Görmeye Geldim
Yöresi:
Malatya/Arapkir
Kaynak Kişi:
Süleyman Elver
Derleyen:
Trt Müzik Dai.Başk.
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
1453