Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arzu Ederdiniz Bir Yol Görmeye
Yöresi:
Çorum
Kaynak Kişi:
Âşık Hüseyin Çırakman
Derleyen:
Osman Özdenkçi
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
3659