Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Lale Sümbül Bağına
Yöresi:
Adana/Ceyhan
Kaynak Kişi:
Âşık Ferrahi
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
2318