Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Lofça'nın Ardında Kaya (2.Örnek)
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Osman Pehlivan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
590