Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Afiyon'un Ortasında Galesi
Yöresi:
Afyon
Kaynak Kişi:
Abdullah Uluçelik
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
570