Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
O Süsem O Sümbül O Gül O Bağındır
Yöresi:
Van
Kaynak Kişi:
Saadettin Kutlu
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
781