Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ocak Başında Kaldım
Yöresi:
Rumeli/İskeçe
Kaynak Kişi:
Salih Dizer
Derleyen:
Sadi Yaver Ataman
Notaya Alan:
Adnan Ataman
REPno:
419