Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Odam Kireç Tutmuyor
Yöresi:
Eskişehir/Seyitgazi/Kırka
Kaynak Kişi:
Satı Yeşil
Derleyen:
Muammer Uludemir
Notaya Alan:
Muammer Uludemir
REPno:
962