Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Odana Serdim Hali
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Refik Başaran
Derleyen:
Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
2956