Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Odasına Vardım Gayfe Büşürür
Yöresi:
Erzincan/Kemaliye (Eğin)
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
İzzet Altınmeşe
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
3015