Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oduncular Dağdan Odun Endirir
Yöresi:
Kayseri/Bünyan
Kaynak Kişi:
Adnan Türköz
Derleyen:
Yücel Paşmakçı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
2327