Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oduncular Kısa Keser Odunu
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Hulusi Seven
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
465