Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oğlan Adın Bey Di Gel
Yöresi:
Kars/Davul Köyü
Kaynak Kişi:
Süleyman Karabağ
Derleyen:
Mehmet Özbek
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
2566