Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oğlan Adın İsmail (Bursa Köy Güv.)
Yöresi:
Bursa
Kaynak Kişi:
Hayri Cansu
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
2034