Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oğlan Kolunu Sallama
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
Necmettin Palacı
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Erol Parlak
REPno:
3211