Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oğlan Özünü Sevdiğim
Yöresi:
Kayseri/Pazarören
Kaynak Kişi:
Eşe Selver/Ümmü Selver
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Hikmet Taşan
REPno:
2728